pozvánka na seminář pro žadatele z národních dotačních titulů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje pořádají seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů. Akce proběhne v Ústí nad Labem ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 10 hodin v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova A, 2. patro, Velká Hradební 48. Seminář je přístupný také žadatelům z Libereckého kraje.

Prezence účastníků bude zahájena v 9:30, předpokládané trvání akce je cca do 12 hod.

Seminář bude zaměřen na prezentaci níže uvedených programů včetně praktické konzultace.

•             Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 – Ing. Miloš Mojžíš

•             Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – Ing. Zuzana Šebestíková

•             Bezbariérové obce – Ing. Jiří Štika

•             Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ing. Miroslava Tichá a Ing. Miloš Mojžíš

V případě zájmu o tento seminář se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu rsk@kr-ustecky.cz do 24. 11. 2017 do 12-ti hodin. Prosíme o zaslání těchto údajů : příjmení, jméno, e-mail, instituce.