Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost

 

V rámci Libereckého kraje existují výrazné územní disparity v koncentraci chudoby a sociálního vyloučení. Pracovní skupina vznikla z potřeby koncepčního řešení problematiky chudoby a sociálního vyloučení na úzení kraje, s důrazem na oblasti s vyšším výskytem sociálně vyloučených lokalit. Z podnětu zástupců PAKTU zaměstnanosti Libereckého kraje byla sloučena s odbornou skupinou oblasti sociální této platformy. Cílem pracovní skupiny je neustále zvyšovat znalost aktérů a samospráv, přispívat k budování datové základny a zlepšování poznání o daném tématu a na prohlubující poznání navázat nástroje politik.

 

Agendu sociálního začleňování je nutné pojímat v celé její šíři a proto je členská základna pracovní skupiny široké spektrum odborníků, zástupců samospráv a institucí.

 

 

 

Zápisy z jednání:

1) 23.04.2018

2) 13.06.2018

3) 3.10.2018

4) 17.08.2018 - setkání PS a paktu zaměstnanosti

5) 7. 6. 2019

6) 16. 9. 2019

7) 12.11.2019

8) 4. 2. 2020

9) 8. 9. 2020

10) 8. 12. 2020 online

11) 2. 2. 2021

12) 2. 3. 2021 + příloha (výstupy)

13) 6. 4. 2021 + příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3

14) 4. 5. 2021

15) 2. 6. 2021

16) 21. 7. 2021

17) 14. 12. 2021

18) 15. 2. 2022

19) 29. 3. 2022

20) 21. 6. 2022

21) 13. 9. 2022

22) 19. 1. 2023

23) 18.1.2024

24) 11.6.2024