Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost

 

V rámci Libereckého kraje existují výrazné územní disparity v koncentraci chudoby a sociálního vyloučení. Pracovní skupina vznikla z potřeby koncepčního řešení problematiky chudoby a sociálního vyloučení na úzení kraje, s důrazem na oblasti s vyšším výskytem sociálně vyloučených lokalit. Z podnětu zástupců PAKTU zaměstnanosti Libereckého kraje byla sloučena s odbornou skupinou oblasti sociální této platformy. Cílem pracovní skupiny je neustále zvyšovat znalost aktérů a samospráv, přispívat k budování datové základny a zlepšování poznání o daném tématu a na prohlubující poznání navázat nástroje politik.

 

Agendu sociálního začleňování je nutné pojímat v celé její šíři a proto je členská základna pracovní skupiny široké spektrum odborníků, zástupců samospráv a institucí.

 

 

 

Zápisy z jednání:

1) 23.04.2018

2) 13.06.2018

3) 3.10.2018

4) 17.08.2018 - setkání PS a paktu zaměstnanosti

5) 7. 6. 2019

6) 16. 9. 2019

7) 12.11.2019

8) 4. 2. 2020

9) 8. 9. 2020

10) 8. 12. 2020 online