Dotace EU a audity 2023

Seminář se koná pod záštitou Eurocentra Liberec. Mezi pozvanými hosty je také Regionální stálá konference Libereckého kraje, o jejíž činnostech se můžete dozvědět více.

Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditech projektů z fondů EU se všeobecným zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Auditního orgánu.

Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty. Podrobné informace a program naleznete ZDE.

Registrujte se prosím nejpozději do 6. 2. 2023.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Alena Beršíková, e-mail: alena.bersikova@mmr.cz, tel.: 731 628 252. 

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-2023/dotace-eu-a-audity/seminar-dotace-eu-a-audity-2023-liberec