workshop pro Místní akční skupiny pro podporu absorpční kapacity v oblasti PR

sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravil nové odborné školení pro Místní akční skupiny (MAS) v Libereckém kraji. Školení je zcela jedinečné svým zaměřením v oblasti public relations, které by mělo Místním akčním skupinám pomoci s absorpční kapacitou v jejich regionu.

Novinka je také, že se nejedná o pouhý výklad, ale o workshop, kde si MAS osvojí efektivní práci nejen na svých webových stránkách, ale zkusí si upravit, či založit stránku na svém facebooku. Mimo to, přivítá členy MAS také paní Beršíková z Eurocentra Liberec s novinkami souvisejícími s činností této organizace a také sekretariát Regionální stálé konference bude mas informovat o posledním vývoji své činnosti.

PROGRAM KE STAŽENÍ:

1. den školení

2. den školení

Přihlášení na seminář ZDE

pozvánka