Seminář na téma "Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí"

V rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje se uskutečnil seminář zaměřený na příklady dobré praxe úspěšných projektů obcí z Libereckého kraje.

Interaktivní seminář určený zejména pro starosty měst a obcí proběhl ve čtvrtek 14. září 2017 od 14:00 - 17:00 v prostorách KÚ LK (multimediální sál).

První část semináře byla věnována projektovému řízení - akce se zúčastnil lektor Ing. Martin Dítě ze společnosti Grant Advisor, který se zaměřil na problematiku projektového řízení a na nejčastější otázky spojené zejména s počáteční fází projektu. V další části semináře představili starostové obcí Libereckého kraje své úspěšné projekty realizované z veřejných zdrojů. Ve svých prezentacích se starostové zaměřili na různorodé investiční i neinvestiční projekty podporované jak z evropských fondů, tak národních zdrojů (IROP, OPŽP, Národní dotační tituly, Fond malých projektů aj.). Program uzavřeli projektoví manažeři z Euroregionu Nisa, kteří představili aktivity veřejné služby pro obce a informovali o možnosti podpory z Fondu malých projektů.