SEMINÁŘ K PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vás zve na konání online semináře k představení nové databáze správy projektových záměrů. Přihlaste se na jeden ze tří nabízených termínů.

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) byl vytvořen jako jednotný systém pro správu a sběr projektových záměrů z celé České republiky za účelem sestavování Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na národní i místní úrovni. Prozatím je jeho perspektiva především jako vstup do regionálních analýz, při určování rozvojového potenciálu území, modelování scénářů vývoje a k identifikaci investičních priorit státu. Systém by měl být v budoucnu propojen s jednotlivými dotačními tituly a včas upozornit na vyhlášenou výzvu, jež odpovídá danému projektovému záměru a nabídnout další způsoby jeho využití.

Tento systém pro účely Libereckého kraje nahrazuje původní Databázi projektových záměrů RAP 2020, která byla do konce roku 2020 ve správě Regionální stálé konference LK. Veškerá data byla převedena do výše zmíněného systému pod MMR a nově budou tedy veškeré aktualizace probíhat jen zde. Více informací o spuštění této databáze naleznete ZDE.

Regionální stálá konference Libereckého kraje Vás tímto zve na představení nového systému, které se bude konat online ve třech termínech, a to 29. července, 10. srpna a 12. srpna vždy od 10:00 do 11:30 hod. Seminář má za cíl představit nové uživatelské prostředí, jeho funkce a způsob vkládání projektů. V závěru bude prostor pro dotazy, včetně technických. 

Obsah semináře:

  • DŮVODY VZNIKU
  • SEZNÁMENÍ S ISPZ (STRUKTURA, DATA)
  • PŘIHLÁŠENÍ, ZALOŽENÍ A SPRÁVA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
  • PROČ DATA VKLÁDAT A JAK BUDOU DÁLE VYUŽITA
  • HARMONOGRAM
  • ROLE RSK
  • DOTAZY

Pozvánka ke stažení.

Svoji závaznou registraci na jeden z termínů prosím proveďte na tomto odkazu: https://forms.gle/JAWkwWo3GwEE2a4k9 , na uvedenou emailovou adresu Vám bude zaslán odkaz k vysílání.

ISPZ pozvánka