Pracovní skupina Vzdělávání

 

Pracovní skupina Vzdělávání vznikla pro potřeby projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Je základním nástrojem pro řešení problematiky vzdělávání v kraji s ohledem na čerpání prostředků z ESI fondů. Pracovní skupina zaštiťuje proces přípravy, realizace a monitoringu vyhodnocování Krajského akčního plánu vzdělávání v Libereckém kraji (KAP).


Členy pracovní skupiny jsou významní aktéři v oblasti vzdělávání v Libereckém kraji. Podílejí se na mapování situace a potřeb v území a škol, vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnocují a definují priority pro další rozvoj území.

CL002334

 

 

Zápisy z jednání:

1) 10.06.2016

2) 31.08.2016

3) 06.12.2016 - PER ROLLAM

4) 21.06.2017

5) 26.03.2018

6) 14.11.2018

7) 25.03.2019 - PER ROLLAM

8) 30.08.2019 - PER ROLLAM

9) 09.10.2019

10) 30.04.2020 - PER ROLLAM

11) 22.09.2020 - PER ROLLAM

12) 21.10.2020

13) 23. - 30.11.2020

14) 08. - 15.12.2020

15) 02.03. 2021

16) 18.05.2021

17) 09. - 16.06.2021 - PER ROLLAM

18) 05. - 12.10.2021 - PER ROLLAM

18) 09 - 16.02.2022 - PER ROLLAM

19) 02.03. - 09.03.2022 - PER ROLLAM

20) 24.05. - 31.05.2022 - PER ROLLAM

21) 22.08. - 29.08.2022 - PER ROLLAM

22) 15. - 22.09.2022 - PER ROLLAM

23) 19. - 26. 10. 2022 - PER ROLLAM

24) 09. - 16.02.2023 - PER ROLLAM

25) 14.06.2023

26) 01.11.2023

27) 19. - 26.02.2024 - PER ROLLAM

 

Rámce pro podporu infrastruktury:

Rámec pro podporu infrastruktury 1 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 2 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 3 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 4 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP 

Rámec pro podporu infrastruktury 4 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP - aktualizace

Rámec pro podporu infrastruktury 5 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 5 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP - aktualizace