Pracovní skupina Vzdělávání

 

Pracovní skupina Vzdělávání vznikla pro potřeby projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Je základním nástrojem pro řešení problematiky vzdělávání v kraji s ohledem na čerpání prostředků z ESI fondů. Pracovní skupina zaštiťuje proces přípravy, realizace a monitoringu vyhodnocování Krajského akčního plánu vzdělávání v Libereckém kraji (KAP).


Členy pracovní skupiny jsou významní aktéři v oblasti vzdělávání v Libereckém kraji. Podílejí se na mapování situace a potřeb v území a škol, vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnocují a definují priority pro další rozvoj území.

CL002334

 

 

zápisy z jednání:

1) 10.06.2016

2) 31.08.2016

3) 06.12.2016 - PER ROLLAM

4) 21.06.2017

5) 26.03.2018

6) 14.11.2018

7) 25.03.2019 - PER ROLLAM

8) 30.08.2019 - PER ROLLAM

9) 09.10.2019

 

 

rámce pro podporu infrastruktury:

Rámec pro podporu infrastruktury 1 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 2 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 3 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 4 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP 

Rámec pro podporu infrastruktury 4 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP - aktualizace

Rámec pro podporu infrastruktury 5 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP

Rámec pro podporu infrastruktury 5 vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP - aktualizace