PS RSK

Regionální stálá konference zřizuje pracovní skupiny pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu Libereckého kraje. Členy pracovních skupin jsou významní zástupci z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů a krajských či neziskových organizací.

V Libereckém kraji jsou zřízeny 4 pracovní skupiny:
- PS Vzdělávání
- PS Cestovní ruch
- PS Inovace
- PS Sociální začleňování a zaměstnanost