Pracovní skupina Cestovní ruch

 

Pracovní skupina Cestovní ruch byla vytvořena ze stávajícího Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, které již od roku 2005 funguje jako aktivní komunikační a koordinační platforma pro podporu cestovního ruchu. Cílem PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu v Libereckém kraji. Podílí se také na mapování situace v oblasti cestovního ruchu v území.

 

 

Zápisy z jednání:

1)  23.03.2016

2)  30.06.2016

3)  25.11.2016

4)  02.10.2017

5)  07.12.2017

6)  24.05.2018

7)  05.12.2018

8)  16.04.2019

9)  13.11.2019

10) 12.02.2020 

11) 16.12.2020

12) 10.03.2021

13) 10.11.2021

14) 09.03.2022