Pracovní skupina Cestovní ruch

 

Pracovní skupina Cestovní ruch byla vytvořena ze stávajícího Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, které již od roku 2005 funguje jako aktivní komunikační a koordinační platforma pro podporu cestovního ruchu. Cílem PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu v Libereckém kraji. Podílí se také na mapování situace v oblasti cestovního ruchu v území.

 

 

Zápisy z jednání:

1)  23.03.2016

2)  30.06.2016

3)  25.11.2016

4)  02.10.2017

5)  07.12.2017

6)  24.05.2018

7)  05.12.2018

8)  16.04.2019

9)  13.11.2019

10) 12.02.2020 

11) 16.12.2020

12) 10.03.2021

13) 10.11.2021

14) 09.03.2022

15) 06.09.2022

16) 01.02.2023