Pracovní skupina Cestovní ruch

 

Pracovní skupina Cestovní ruch byla vytvořena ze stávajícího Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, které již od roku 2005 funguje jako aktivní komunikační a koordinační platforma pro podporu cestovního ruchu. Cílem PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu v Libereckém kraji. Podílí se také na mapování situace v oblasti cestovního ruchu v území.

 

 

zápisy z jednání:

1) 23.03.2016

2) 30.06.2016

3) 25.11.2016

4) 02.10.2017

5) 07.12.2017

6) 24.05.2018

7) 05.12.2018

8) 16.04.2019