Pracovní skupina Inovace

 

Pracovní skupina Inovace vznikla v přímé vazbě na strategii inteligentní specializace (RIS3), v rámci které byla založena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada VaVaI). Členové Rady VavaI se pravidelně scházejí jako členové PS Inovace a aktivně se zapojují do připomínkování výzev (zejména OP PIK) a do mapování absorpční kapacity území. Výstupy PS Inovace jsou významným zdrojem informací o inovačním prostředí v Libereckém kraji.

Smyslem činnosti této pracovní skupiny je propojení akademické, výzkumné a podnikatelské sféry s veřejnou správou a systematická diskuse nad návrhy intervencí a projektů, které do budoucna pomohou zlepšit konkurenceschopnost Libereckého kraje.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje byla ustanovena dne 19. 4. 2016 usnesením č. 734/16/RK rady kraje. Má status komise rady kraje.

 

  • Členové pracovní skupiny Inovace (rada VaVaI)ilustrativní foto TZ 2

 

jednání:

1) 05.05.2016

2) 20.06.2016

3) 07.12.2016

4) 13.04.2017

5) 26.10.2017

6) 21.02.2018

7) 29.05.2018

8) 11.12.2018

9) 17.04.2019

10) 19.06.2019

11) 25.09.2019

12) 20.11.2019