Pracovní skupina Inovace

 

Pracovní skupina Inovace vznikla v přímé vazbě na strategii inteligentní specializace (RIS3), v rámci které byla založena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada VaVaI). Členové Rady VavaI se pravidelně scházejí jako členové PS Inovace a aktivně se zapojují do připomínkování výzev (zejména OP PIK) a do mapování absorpční kapacity území. Výstupy PS Inovace jsou významným zdrojem informací o inovačním prostředí v Libereckém kraji.

Smyslem činnosti této pracovní skupiny je propojení akademické, výzkumné a podnikatelské sféry s veřejnou správou a systematická diskuse nad návrhy intervencí a projektů, které do budoucna pomohou zlepšit konkurenceschopnost Libereckého kraje.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje byla ustanovena dne 19. 4. 2016 usnesením č. 734/16/RK rady kraje. Má status komise rady kraje.

 

 

jednání:

1) 05.05.2016

2) 20.06.2016

3) 07.12.2016

4) 13.04.2017

5) 26.10.2017

6) 21.02.2018

7) 29.05.2018

8) 11.12.2018

9) 17.04.2019

10) 19.06.2019

11) 25.09.2019

12) 20.11.2019

13) 20.02.2020 

14) 03.09.2020

15) 10.12.2020

16) 04.03.2021

17) 01.09.2021

18) 02.12.2021

19) 26.05.2022

20) 09.09.2022

21) 07.12.2022

22) 23.05.2023

23) 06.09.2023

24) 07.12.2023

25) 06.03.2024