červen 2021
  • Výstava "Otisky EU v Libereckém kraji"změnila své stanoviště, a to do další obce z území regionu. Tentokrát ji naleznete v Ralsku - Kuřívodech, kde ji hostí prostory místní knihovny.
  • Sekretariát představil dokument Regionální akční plán Libereckého kraje na příslušných výborech Zastupitelstva Libereckého kraje, kde byl následně schválen/vzat na vědomí.
  • Dne 2. června se uskutečnilo další z pravidelných setkávání Pracovní skupiny pro sociální začleňování a zaměstnanost, zápis z jednání naleznete ZDE.
  • Konalo se také setkání Místních akčních skupin v prostorách krajského úřadu, a to dne 8. června.
  • 10. června se Sekretariát účastnil setkání SRSK se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Dne 23. června se uskutečnilo jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, program včetně prezentovaných příspěvků a dalších podkladů naleznete ZDE.
  • Koncem měsíce byla zaslána na MMR další pracovní verze Regionálního akčního plánu Libereckého kraje.