březen 2021
  • 2. března se konalo jednání PS Vzdělávání - zápis zde
  • 2. března se také konalo jednání PS Sociální začleňování a zaměstnanost - zápis zde
  • 4. března se konalo jednání PS Inovace - zápis zde
  • konalo se již 25. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje v online podobě dne 24. 3. 2021, veškeré podklady z jednání jsou k dispozici ZDE
  • Sekretariát zpracoval a předal ke schválení dokumenty Zpráva a o naplňování RAP a Výroční zpráva za rok 2020
  • 25. března proběhlo další z pravidelných setkávání SRSK, tentokrát společně s PS regionální
  • Sekretariát prodloužil dobu trvání výstavy Otisky EU v Libereckém kraji v Novém Boru, důvodem jsou přestrvávající mimořádná opatřenů z důvodu trvání nouzového stavu