Liberecký kraj vydal publikaci 20 let krajů hodnotící uplynulý rok

Liberecký kraj vydal publikaci "20 let krajů", která shrnuje zajímavé informace o kraji, hodnotí uplynulý rok nebo například informuje o reakci kraje na pandemii, která výrazně ovlivnila celý svět.

Dozvíte se zde například pár užitečných základních informací o Libereckém kraji, co vše se zde za 20 let událo, jaké můžete nalézt skryté skvosty, nebo co se podařilo a na čem pracují jednotlivé resorty krajského úřadu. Nedílnou součásti publikace jsou důležité kontakty na jednotlivé úseky krajského úřadu a další krajské instituce.

Jedná se již o osmé vydání, které jako tradičně hodnotí uplynulý rok a dosavadní odvedenou práci pro region.Veřejnost se zde může dozvědět informace o dokončených projektech, investicích a záměrech kraje na další rok.

Mimo to zde také naleznete příklady dobré praxe z Libereckého kraje v souvislosti s pandemií COVID-19. Tyto informace zpracovával Sekretariát Regionální stálé konference jako podklad pro vytvoření Sborníku dobré praxe z měst a regionů, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako inspirativní řešení ke schopnosti zvládání podobné situace v budoucnu. Sborník je volně ke stažení na našich stránkách.

20 let krajů naleznete v tištěné podobě k volnému odběru na krajském úřadě, nebo si můžete prohlédnout elektronickou verzi pod tímto odkazem.

20let