MMR uveřejnilo Covid-19 - Sborník dobré praxe a opatření regionů a měst

Cílem této publikace je přinést příklady opatření na regionální a obecní úrovni, která vznikala v nouzovém stavu a osvědčila se.

Tyto příklady budou inspirací pro ostatní, pokud by v budoucnu přišla druhá vlna pandemie. Některé z nich bude možné uplatnit při aktualizacích stávajících procesů a strategických a řídicích dokumentů tak, aby přispěly ke zvýšení odolnosti, připravenosti a schopnosti zvládání podobných situací v budoucnu.

Spolupráce obcí a krajů s dalšími subjekty, vzájemná inspirace a učení se může výrazně pomoci v boji proti pandemii a dalším krizím, kterým můžeme v budoucnu opětovně čelit.


Opatření a příklady dobré praxe jsou rozčleněny do jednotlivých tematických oblastí a jejich sběr probíhal především prostřednictvím sekretariátů Regionálních stálých konferencí v jednotlivých krajích. Zdrojem byly rovněž oficiální dokumenty OECD.

SBORNÍK KE STAŽENÍ ZDE

sborník01