září 2023
  • K 31. srpnu oficiálně skončil projekt RSK IV a navázal 1. září RSK V. Ohlédnutí za projektem je součástí aktuality, kterou naleznete na našich stránkách.
  • Zástupce sekretariátu se účastnil semináře MMR OPTP k výzvě, ze které je projekt financován.
  • Členům RSK LK byla zaslána studie HSOÚ Novoborsko k připomínkám.
  • Dne 13. září se konalo v pořadí již 35. jednání RSK LK, veškeré podklady jsou k dispozici ZDE.
  • Od 18. do 25. září probíhalo per rollam hlasování ke schválení aktuálního znění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje pro oblast Silnice II. třídy, podklady jsou rovněž na našich stránkách.
  • Ve dnech 21. - 22. září pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výjezdní jednání Regionálních stálých konferencí společně s regionalisty na krajském úřadě ve Zlíně. Více informací ZDE.
  • Koncem měsíce byla odevzdána závěrečná ZOR a ŽOP projektu RSK IV LK.