Seminář: Interreg - meziregionální a přeshraniční spolupráce

Víte jaké jsou programy nadregionální, mezinárodní či přeshraniční spolupráce a jak se můžete do těchto programů zapojit? Přihlaste se na seminář a dozvíte se více informací o programech Interreg, např. o Interreg Europe, Central Europe, Danube, o přeshraniční spolupráci Česko - Polsko, Rakousko - Česko, Bavorsko - Česko, Slovensko - Česko a Sasko - Česko.

Seminář bude probíhat online formou prostřednictvím MS Teams. Odkaz k připojení bude zaslán registrovaným účastníkům den před akcí.

Termín konání: 28. 5. 2024 9:00 - 12:30

Forma: Online prostřednictvím MS Teams

PROGRAM

POZVÁNKA

Kontakt: Lenka Marečková (e-mail: lenka.mareckova@mmr.gov.cz, tel.: 731 432 542).

Zdroj: DotaceEU - Seminář: Interreg - meziregionální a přeshraniční spolupráce