35. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
35. JEDNÁNÍ | 13. září 2023 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola plnění úkolů z 34. jednání RSK LK
 3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK
 4. Změny v nominacích
 5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Miroslav Daněk - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 6. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Šárka Prachařová - Statutární město Liberec
 7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
 8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje / Ing. Petr Stibor, Ing. Jana Vlková, Ing. Karolína Vičanová - sekretariát RSK LK
 9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Bc. Monika Pittnerová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
 10. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
 11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

Různé

Diskuse a závěr

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

Prezentace z jednání jsou k dispozici ke stažení na tomto odkazu do 11. října 2023, poté na vyžádání u sekretariátu.