hlasování per rollam

Hlasování - schválení aktuálního znění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje v tématu Silnice II. třídy včetně přílohy.

Zahájení hlasování proběhlo dne 18. 9. - 25. 9. 2023.

 - zápisprezenční listina 

 - usnesení

 

Můžete nás kontaktovat.