květen 2022
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji putovala do města Turnov. K vidění je zde do konce června na Městském úřadě. Více zde: https://www.rsk-lk.cz/aktuality/951-cesky-dub-hosti-putovni-vystavu-2
  • Sekretariát prezentoval informace o Regionálním akčním plánu Libereckého kraje na IROP Tour v Městské knihovně.
  • Dne 24. 5. se konalo další z pravidelných sektnání SRSK s MMR v Praze.