září 2021
  • Začátkem září byla přesunuta putovní výstava Otisky EU v Libereckém kraji na další stanoviště, kterým je Kulturní Centrum Cvikov. Zde bude opět do konce měsíce.
  • Sekretariát připravil další z pravidelných jednání, v pořdí již 27., které se konalo dne 29. 9. 2021 na Krajském úřadě Libereckého kraje. Výstupy z jednání jsou zveřejňovány na našich webových stránkách.
  • Konalo se také jednání všech Sekretariátů RSK s Ministerstvem pro místní rozvoj, a to dne 9. 9. 2021.
  • Dne 22. 9. proběhla schůzka koordinátorů HSOÚ k přípravě nově vznikající studie.