27. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
27. JEDNÁNÍ | 29. září 2021 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


10:30 – 11:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
11:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání: 

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola plnění úkolů z 26. jednání RSK LK 23. 6. 2021
  3. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Ondřej Pergl - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  4. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou /  Mgr. Barbora Steinzová - Statutární město Liberec
  5. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
  6. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje /  Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK, KÚ LK
  7. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) /  zástupce odboru školství - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
  8. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
  9. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) /  Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
  10. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

Různé

Diskuse a závěr

Prezentace ke stažení naleznete na tomto odkazu. Zásilka zde bude uložena do 13. 10. 2021. 

 

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

 

Můžete nás kontaktovat.