6. ÚZEMÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM Z MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Jedná se o území s identifikovanými kumulovanými jevy a riziky souvisejícími s klimatickými, antropogenními a technologickými vlivy. Konkrétně se jedná o zvýšené riziko sucha, riziko orkánů a větrných smrští, riziko sněhových srážek a masivních námraz a riziko havárie nebezpečných látek.

Detailní mapa (pdf)