1. HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY

Hospodářsky problémové regiony jsou vymezené v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 a základní jednotkou pro jejich vymezení je území obcí s rozšířenou působností.

Detailní mapa (pdf)