Ing. Lenka Frieserová

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE                  projektová manažerka pro Liberecký kraj

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

ZÁSTUPCE MMR
vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Mgr. Ondřej Pergl

ZÁSTUPCE MMR - náhradník
oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Ing. Simona Malá

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP
ředitelka odboru, územní odbor IROP pro LK, CRR ČR

Ing. Veronika Landová

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP - náhradník
metodik pro CLLD

Tomáš Buřt

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE
Biskupství litoměřické

R. D. Mgr. Radek Jurnečka

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE - náhradník
Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec