Mgr. Barbara Steinzová

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
manažerka IPRÚ

Ing. Lenka Frieserová

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE                  projektová manažerka pro Liberecký kraj

Mgr. Miroslav Daněk

ZÁSTUPCE MMR
vedoucí odd. řízení Strategie regionálního rozvoje při odboru regionální politiky

Mgr. Dagmar Kasalová

ZÁSTUPCE PS VZDĚLÁVÁNÍ
vedoucí oddělení strategií, koncepcí a projektů

Ing. Simona Malá

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP
ředitelka odboru, územní odbor IROP pro LK, CRR ČR

Ing. Markéta Lutovská

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP - náhradník
zástupce ředitelky odboru, územní odbor IROP pro Liberecký kraj