Ing. Lenka Frieserová

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE                  projektová manažerka pro Liberecký kraj

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

ZÁSTUPCE MMR
vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Mgr. Ondřej Pergl

ZÁSTUPCE MMR - náhradník
oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Ing. Romana Valentová

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP
specialista pro absorpční kapacitu

Ing. Veronika Landová

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP - náhradník
metodik pro CLLD

Ing. Kristýna Solničková, MBA

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE
projektová manažerka Biskupství litoměřické

R. D. Mgr. Radek Jurnečka

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE - náhradník
Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec