Mgr. Barbara Steinzová

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
manažerka IPRÚ

Ing. Lenka Frieserová

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE                  projektová manažerka pro Liberecký kraj

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

ZÁSTUPCE MMR
vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Mgr. Ondřej Pergl

ZÁSTUPCE MMR - náhradník
oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Ing. Simona Malá

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP
ředitelka odboru, územní odbor IROP pro LK, CRR ČR

Mgr. Petra Janecká

ZÁSTUPCE ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU PRO IMPLEMENTACI IROP - náhradník
metodik pro CLLD