Ing. Jitka Volfová

ZÁSTUPCE KRAJE
statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky

Ing. Květa Vinklátová

ZÁSTUPCE KRAJE
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mgr. Petr Tulpa

ZÁSTUPCE KRAJE
náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Ing. Michal Kříž

ZÁSTUPCE KRAJE
člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva LK

RNDr. Ivana Pecháčková

ZÁSTUPCE KRAJE
vedoucí oddělení rozvojových koncepcí

Mgr. Barbara Steinzová

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
manažerka IPRÚ

Ing. Tomáš Sábl

ZÁSTUPCE STŘEDNĚ VELKÝCH MĚST (MIMO NOSITELE IPRÚ)
místostarosta, Semily

Ing. Běla Ivanová

ZÁSTUPCE MALÝCH MĚST
starostka, Dlouhý Most

Jaroslava Kvapilová

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SMS ČR
krajská místopředsedkyně SMS ČR

Lenka Cincibusová

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SPOV
starostka, Košťálov

Ing. Vladimír Pachl

ZÁSTUPCE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE (RIS3)

developer strategických projektů RIS3, Krajský úřad LK

PhDr. Jitka Doubnerová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
manažerka MAS Frýdlantsko

Ing. Jaroslav Kopta

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Krajská hospodářská komora Liberec

Ing. Helena Sasová

ZÁSTUPCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Neziskovky Libereckého kraje

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉHO SEKTORU
prorektor, Technická univerzita v Liberci

Mgr. Martin Chochola

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
lokální konzultant Liberec

Mgr. Helena Adamcová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE ČR
vedoucí oddělení zaměstnanosti

Ing. Tomáš Besta

ZÁSTUPCE AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
zástupce ředitele Regionálního pracoviště AOPK ČR Liberecko

Ing. Lidie Vajnerová, MBA

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
iQLANDIA, o. p. s.