Ing. Jan Sviták

ZÁSTUPCE KRAJE
statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy

RNDr. Jiří Čeřovský

ZÁSTUPCE KRAJE
náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Ing. Jitka Volfová

ZÁSTUPCE KRAJE
členka Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Iva Jirmanová

ZÁSTUPCE KRAJE
členka Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva LK

Mgr. Zuzana Šiftová

ZÁSTUPCE KRAJE
vedoucí oddělení rozvojových koncepcí

Ing. Petr Roubíček

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍCH MĚST ZASTOUPENÝ NOSITELEM IPRÚ
náměstek primátora pro rozvoj města Jablonec nad Nisou

Bc. Lena Mlejnková

ZÁSTUPCE STŘEDNĚ VELKÝCH MĚST (MIMO NOSITELE IPRÚ)
starostka, Semily

Ing. Běla Ivanová

ZÁSTUPCE MALÝCH MĚST
starostka, Dlouhý Most

Jaroslava Kvapilová

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SMS ČR
krajská místopředsedkyně SMS ČR

Pavel Pospíšil

ZÁSTUPCE ZA VENKOV - SPOV
starosta, Koberovy

Ing. Martina Pšeničková

ZÁSTUPCE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE (RIS3)

RIS3 manažerka, Agentura regionálního rozvoje

Bc. Jana Švehlová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
manažerka MAS Podještědí z.s.

Ing. Jaroslav Kopta

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Krajská hospodářská komora Liberec

Ing. Helena Sasová

ZÁSTUPCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Neziskovky Libereckého kraje

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

ZÁSTUPCE AKADEMICKÉHO SEKTORU
prorektorka, Technická univerzita v Liberci

Ing. Markéta Nešporová

ZÁSTUPCE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
konzultantka inkluzivního vzdělávání

Bc. Marcela Ottová

ZÁSTUPCE KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE ČR
ředitelka odboru zaměstnanosti a EU

Ing. Tomáš Besta

ZÁSTUPCE AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
zástupce ředitele Regionálního pracoviště AOPK ČR Liberecko

Ing. Lidie Vajnerová, MBA

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
iQLANDIA, o. p. s.

Ing. Lukáš Tomko

ZÁSTUPCE KATOLICKÉ CÍRKVE
projektový koordinátor na Biskupství Litoměřickém

Ing. Pavel Branda, Ph.D.

ZÁSTUPCE EUROREGIONU
projektový manažer