hlasování per rollam

Hlasování - jmenování hodnotitelů, kteří budou provádět hodnocení žádostí podaných ve výzvách na velké projekty č.1/2023 a č. 2/2023, vyhlášených dne 1. února 2023 Státním fondem podpory investic. Seznam hodnotitelů je uveden v příloze, která je neveřejná.

Zahájení hlasování proběhlo dne 21. 4. - 2. 5. 2023.

 - zápisprezenční listina 

 - usnesení

 

Můžete nás kontaktovat.