Posun předpokládaného data vyhlášení některých výzev IROP v říjnu

Řídicí orgán IROP oznamuje, že bylo posunuto předpokládané datum vyhlášení výzev.

Jedná se o následující:

  • 8., 9., a 11. výzvu IROP eGovernment - SC 1.1 (MRR, PR, ČR), a to na 17. 10. 2022
  • 10. výzvu IROP eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR), a to na 17. 10. 2022

Důvodem je náročná příprava výzev. Další informace o nadcházejících výzvách viz Plánované výzvy

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/posun-predpokl-data-vyhlaseni-vyzev_10_22