IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. To by podle zkušeností s velikostí projektů z výzev v IROP 2014-2020 mělo vyhovovat i po započtení nárůstu cen a inflace v poslední době. Dotaci bude tvořit pouze příspěvek z EFRR.

Zároveň před vyhlášením výzev bude IROP nově zveřejňovat avíza se základními tezemi dané výzvy. Jde o systémové preventivní opatření, které má podpořit rovné podmínky při přípravě žádostí.

Budování školské infrastruktury nutně potřebuje další zdroje financování. Proto Ivan Bartoš podpořil během zářijového hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s dalšími ministry usnesení, které vyzývá vládu, aby našla další zdroje financování pro školy. Pro toto usnesení hlasovali kromě ministra Bartoše také ministr školství Vladimír Balaš, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo například ministr dopravy Martin Kupka. 

Na říjen je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR. Bude vypsaná i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde odhadujeme zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. 

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-irop-informuje-o-nastaveni-vyzev-pro-zakladni