MMR připraveno celkem 60 milionů korun na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu. Dotace mohou využít organizace destinačního managementu například na tvorbu tematických regionálních, případně nadregionálních produktů cestovního ruchu, na zajištění propagačních materiálů, kampaní, turistických karet nebo monitoring návštěvnosti destinace.

Vyhlášená výzva z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech obsahuje tři dotační tituly podle velikosti územní dimenze projektu (oblastní, krajská a nadregionální úroveň). Podporované aktivity jsou například tvorba a inovace jednotlivých produktů cestovního ruchu, modernizace webové prezentace či různé krátkodobé tematické či celoroční komunikační kampaně. Dotace činí max. 50 % uznatelných nákladů. Všechny podporované aktivity naleznete v Zásadách programu.
 
Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 07. 07. 2021 – 17. 09. 2021
Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. 09. 2021, do 12:00 hod.
Projekt musí být realizován do konce roku 2022. Více informací o programu naleznete zde.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-60-mil-kc-miri-na-podporu-marketingovych