Česká republika dál naplňuje Agendu 2030, v oblasti udržitelnosti patří ke světovým lídrům

Vliv pandemie koronaviru na cíle udržitelného rozvoje,a jak by měly státy zareagovat na změny, které covid přinesl. Téma videokonference „Dekáda akcí – Udržitelný rozvoj – Klíčové výzvy na cestě k dosažení cílů Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje“, která se konala v rámci polského předsednictví zemí V4.

Od prvního dobrovolného národního přezkumu (VNR) v roce 2017 podnikla Česká republika řadu kroků k tomu, aby držela tempo v oblasti digitalizace. Připravila Národní investiční plán, který zajišťuje potřebný všestranný rozvoj na dekádu dopředu, a podporuje inovativní řešení v mnoha oblastech. Česká republika také nedávno schválila Národní plán obnovy, jehož cílem je zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života.

V průběhu fóra, které se konalo v rozšířeném formátu V4 + Rumunsko, byl přijat závěrečný dokument ohledně klíčových priorit při implementaci dekády akcí pro Agendu 2030.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-dal-naplnuje-agendu-2030--v-oblasti-udrzitelnosti-patri-ke-svetovym-lidrum--261751/