MMR vyhlásilo novou výzvu k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, tímto vyhlašuje výzvu k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je tzv. integrovaný nástroj, realizovaný místními akčními skupinami (MAS) v převážně venkovských územích ČR na základě místní rozvojové strategie. Místní akční skupiny jsou místní partnerství subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní území působnosti jednotlivých místních akčních skupin. Strategie v sobě „integruje“ více odvětví a více zdrojů, je koncipována s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci místních subjektů.
 
Požadavky na strukturu a obsah strategií CLLD byly stanoveny v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 ve znění Metodického stanoviska č. 12 ze dne 26. března 2020.

Předložená výzva upravuje podmínky pro proces hodnocení a schvalování koncepčních částí SCLLD, jež bude realizováno v monitorovacím systému MS2014+. Postup vyhlášení výzvy a postup hodnocení žádostí je zakotven v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 ve znění Metodického stanoviska č. 14 k MPIN ze dne 1. března 2021.  

Způsobilými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, jež úspěšně splnily podmínky kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027.

Schvalene uzemi MAS 600dpi

Text výzvy čtěte zde.

Příjem žádostí v MS2014+ je nastaven na období 1. června - 31. srpna 2021, žádosti jsou zpřístupněny od 24. května 2021, viz https://mseu.mssf.cz.

Případné dotazy adresujte na clld@mmr.cz.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/mmr-vyhlasilo-novou-vyzvu-vyzvu-k-predkladani-konc