Do soutěže RegioStars 2021 se můžete hlásit do 9. května

Realizovali jste unikátní projekt v České republice, ale ostatní evropské země o Vás nevědí? Je čas to změnit. Přihlašte svůj projekt do soutěže RegioStars 2021.

Ceny RegioStars každoročně pořádá DG REGIO již od roku 2008. Samotné ceny uděluje Evropská komise projektům financovaným z prostředků EU, které prokazují vynikající výsledky a nové přístupy k regionálnímu rozvoji. Cílem je inspirovat další regiony a manažery projektů v celé Evropě. Zúčastněné projekty se těší velké pozornosti při komunikačních činnostech na evropské úrovni.

Přihlášené projekty posoudí porota složená z předních akademických pracovníků v příslušných oborech a vybere vítěze. Stejně jak v minulý letech se soutěží v 5 kategoriích:

  1. Inteligentní Evropa – zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků v digitálním světě
  2. Zelená Evropa – ekologické a odolné komunity v městském a venkovském prostředí
  3. Spravedlivá Evropa – podpora inkluzivnosti a boje proti diskriminaci
  4. Městská Evropa – podpora ekologických, udržitelných a oběhových potravinových systémů ve funkčních městských oblastech
  5. Téma roku, kterým se letos stala intenzivnější ekologická mobilita v regionech: Evropský rok železnic 2021.

Soutěže se účastní i zájemci z řad veřejnosti: zasílají své hlasy projektům, které postoupily do finále. Vítěz tohoto hlasování získává cenu veřejnosti.

Veškeré informace k ocenění RegioStars naleznete v angličtině na regiostarsawards.eu.
Stručný souhrn v češtině najdete zde.

Jak podat přihlášku?

Veškeré nezbytné informace o tom, jak napomoci tomu, aby se váš projekt stal vítězem, najdete v Příručce pro účastníky soutěže. Kromě podrobného popisu soutěžních kategorií letošního ročníku, kritériích způsobilosti a kritériích pro výběr vítěze příručka obsahuje praktické pokyny, které vás provedou celým soutěžním procesem.

regiostarsawards.eu/" target="_blank" rel="noopener">regiostarsawards.eu

Novinkou tohoto ročníku je, že finalisté budou v roce 2021 pozváni na školení o komunikaci v rámci Evropského týdne regionů a měst, které se bude konat v říjnu. Vítězové v pěti kategoriích a v hlasování veřejnosti obdrží své ceny na slavnostním ceremoniálu REGIOSTARS, který se bude konat v prosinci 2021 v chorvatském Dubrovníku.

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/do-souteze-regiostars-2021-se-muzete-hlasit-do-9-k