Nová metodika pomůže malým obcím plánovat veřejná prostranství

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo průvodce plánováním proměny veřejných prostranství pro představitele menších obcí, který bude všem zájemcům volně dostupný na internetu.

Výstupem tříletého úsilí týmu urbanistů a sociálních vědců ČVUT UCEEB je certifikovaná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí. Jejím cílem je poskytnout starostům a obecním zastupitelům možnost stát se rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky i úřady, mít vlastní vizi, dokázat zvážit výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělat informovaná rozhodnutí. Je určená pracovníkům malých obcí odpovědným za rozvoj veřejných prostranství, investičním pracovníkům, koordinátorům pro chytrá města. 

Hlavní část metodiky je základním stavebním kamenem – pomáhá představitelům menších obcí zorientovat se v problematice veřejných prostranství pro následné jednání s odborníky i úřady, provází je krok za krokem procesem přípravy a formulace zadání studie a popisuje doporučené postupy při výběru zpracovatele.

Na tuto hlavní část navazuje několik příloh – první sada příruček popisuje základní principy kvalitního hmotného (architektonického) prostředí veřejných prostranství i způsoby a postupy, jak a proč zapojovat veřejnost a zjišťovat její potřeby. Druhá sada příruček obsahuje doporučený seznam kapitol zadání pro různé v metodice definované typy studií.

Metodika je ke stažení zdarma na webových stránkách www.atraktivniobec.cz

metodika

Zdroj: https://www.uceeb.cz/aktuality/nova-metodika-pomuze-malym-obcim-planovat-verejna-prostranstvi