Přeshraniční program spolupráce se Saskem hlásí úspěšný rok 2020

Veškeré peníze programu ve výši 148,5 mil. EUR jsou již přirazeny jednotlivým projektům a proplaceno je již téměř 74 %, tedy více než 109 mil. EUR. S velkým časovým předstihem program splnil pravidlo n+3 za rok 2020 i 2021 a všechny peníze z EU se tak podaří vyčerpat.

Mezi projekty, které byly ukončeny v Libereckém kraji před koronavirovými omezeními a jejichž výsledky mohou sloužit široké veřejnosti, lze zmínit projekty 4 města zachraňují přes hranice (je třeba obzvlášť vyzdvihnout novostavbu hasičské zbrojnice SDH Liberec – Krásná Studánka a nasazení techniky, která pomáhala při lokální povodni ve Višňové 2020) a Slow tourismus v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou (obec Pěnčín zrekonstruovala a zpřístupnila dům dr. Kittla – významného místního léčitele). Vymezení celého dotačního území naleznete na obrázku níže.

CZ SN 2014 2020

V roce 2021 se plánuje ukončení dalších zajímavých projektů. Seznam všech schválených projektů je ke stažení zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/liste_der_vorhaben/index.jsp.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ani-koronavirova-pandemie-nezabrzdila-uspesne-real