Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Mimořádné dodatečné zdroje, určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU, byly České republice přiděleny pro rok 2020 ve výši cca 21,7 mld. Kč dle aktuálního kurzu CZK/EUR.

Novými specifickými cíli (SC) jsou:

SC 6.1 REACT-EU - budou podpořeny následující oblasti: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

SC 7.1 Technická pomoc – REACT-EU – aktivity související s administrací projektů a propagací výsledků projektů podpořených z REACT-EU

Členění REACT na jednotlivé aktivity Alokace EFRR v EUR Podíl na celkové alokaci Alokace v Kč (kurz 26 CZK/EUR) Příspěvek alokace v oblasti klimatu v %
Zdravotnictví (přístroje a stavby) 590 386 909,22 € 70,72% 15 350 059 639,68 Kč 0 %
Integrovaný záchranný systém 156 008 976,01 € 18,69% 4 056 233 376,29 Kč 100 %
Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 79 533 987,77 € 9,53% 2 067 883 682,03 Kč 100 %
Technická pomoc 8 846 154,00 € 1,06 % 230 000 004,00 Kč 0%
Celkem 834 776 027,00 € 100,00% 2 170 476 702, 00 Kč 28,22%

 

 

 

 

 

Vyhlášení výzev v rámci REACT-EU se předpokládá začátkem jara 2021. Zájemcům o podporu doporučujeme sledovat na webu sekci REACT-EU.

Revize Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0 je k dispozici na uvedeném odkazu.

photo 1579621970563 ebec7560ff3e