V čerpání z fondů EU se Česká republika dostala na 12. místo

Česká republika znovu zrychlila čerpání financí z fondů EU a v žebříčku států evropské osmadvacítky je nyní na 12. místě. Žebříček porovnává reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí.

Do Evropské komise byly do konce listopadu odeslány žádosti o proplacení 334,4 miliard korun (54 % celkové alokace tohoto programového období). Příjemcům bylo proplaceno 372,7 mld. Kč. Největší objem financí příjemcům proplatil vzhledem ke své celkové alokaci Program rozvoje venkova (více než 77 % své alokace odpovídající více než 46 miliardám korun). Nejvíce peněz v absolutní hodnotě celkem proplatily příjemcům Operační program Doprava (více než 73 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (více než 64 miliard korun).

Aktuální data o stavu čerpání byla prezentována na pravidelném zasedání Rady ESIF na pracovní úrovni, která se uskutečnila 9. prosince 2020. Členové Rady také jednali o aktualizovaných rizicích, systému zjednodušené evidence dotací, plnění pravidla n+3 a také o přípravě na nadcházející programové období 2021-2027 - např. o návrhu rozdělení alokace mezi operačními programy nebo o pravidlech spolufinancování a finančních tocích pro nové období. Veřejnosti byly návrhy programů představeny na online konferenci Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v Česku 8. prosince 2020. Záznam z ní můžete sledovat na stránkách www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

čerpání EU

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/v-zebricku-cerpani-z-fondu-eu-si-ceska-republika-p