Proběhla online konference o nové podobě evropských fondů v České republice v příštích letech

Informace pro žadatele připravil Národní orgán pro koordinaci (MMR) společně s partnery zastupujícími chystané operační programy a další nástroje. Konference zároveň představila i aktuální stav příprav nového programového období.

Konference Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti se živě vysílala na webu www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020, kde je k dispozici i její záznam.

V přehledné formě představuje možnosti podpory v programovém období 2021-2027 leták Evropské fondy v České republice 2021-2027.

 photo 1588196749597 9ff075ee6b5b

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/konference-predstavila-podobu-fondu-eu-v-pristi-un