Prohlédněte si Nový leták Evropské fondy po roce 2020

Nový leták Evropské fondy po roce 2020 připravil Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021-2027.

Přehled podpor je aktuální k říjnu 2020; jeho konečná podoba bude předmětem dalšího jednání a je podmíněná schválením příslušné evropské legislativy. První výzvy nových operačních programů by mohly být zveřejněny do konce roku 2021. Více informací na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-bude-vypadat-podpora-z-evropskych-fondu-v-pris

LETÁK KE STAŽENÍ

fondy

přehled programů

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-bude-vypadat-podpora-z-evropskych-fondu-v-pris