Podmínky podpory "COVID podpora cestovního ruchu"

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Celkově je připraveno půl miliardy korun. Přečtěte si podmínky k podpoře.

Ministerstvo pro místní rozvoj již zveřejnilo podmínky podpory. Žadatelé si mohou připravit podklady k žádosti o dotaci. Podmínky ministerstvo detailně konzultovalo s profesními asociacemi - Českou unií cestovního ruchu, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a Asociací průvodců.

Cestovní kanceláře:

  • Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020.
  • Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2 do 10. 10. 2020.

Více ZDE

Cestovní agentury:
Dělí se na dvě části:

  • Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.
  • Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 250 tis. Kč a 500 tis. Kč. Spojení obou podpor není možné.

Více ZDE

Průvodci:
Při splnění zvláštních požadavků (viz zde) může průvodce požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že:

  • poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo
  • absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kursu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.

Více ZDE

Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč. Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

cestovni ruch

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zverejnilo-podminky-k-podpore-covid-%E2%80%93-podpora