Z programu spolupráce ČR - Sasko je ještě možné čerpat prostředky

V programu spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 jsou ještě volné prostředky v prioritní ose 3 na vzdělávání 225 000,- EUR a v prioritní ose 4 na spolupráci institucí a komunit 817 820,- EUR.

Disponibilní prostředky

V těchto třech oblastech jsou ještě volné prostředky:

  • Prioritní osa 3 (vzdělávání): v této prioritní ose je aktuálně k dispozici ještě 225.000,00 EUR. Projektové žádosti k tématu vzdělávání jsou vítány!
  • Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose je aktuálně k dispozici ještě 817.821,63 EUR. Projektové žádosti k rozvoji stávajících a vzniku nových partnerství jsou vítány!
  • Fond malých projektů: dotační prostředky jsou k dispozici ve všech čtyřech euroregionech. Pokud máte nápad na projekt v oblasti přeshraničních setkávání a výměn (projekty people-to-people), jehož výdaje nepřekračují 30.000 EUR, pak je pro Vás fond malých projektů tím správným zdrojem financování. Základní údaje o financování naleznete v rubrice Fond malých projektů. Kompletní informace a poradenství nabízejí sekretariáty FMP v jednotlivých euroregionech.

 

Žádosti o náhradní projekty

Z aktuálně běžících projektů v prioritních osách 3 a 4 se s největší pravděpodobností část prostředků do programu vrátí, a to ve formě úspor a vratek z nezpůsobilých výdajů. Již nyní je možné o tyto prostředky zažádat. Monitorovací výbor pak o těchto žádostech rozhodne jako o náhradních projektech. Níže jsme pro Vás připravili přehled informací o náhradních projektech:

  • O náhradních projektech rozhoduje monitorovací výbor standardním způsobem
  • Poskytnutí dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) je možné až v momentě, kdy jsou k dispozici prostředky z úspor a vratek v dostatečné výši.
  • Dotace je v případě dostatečných disponibilních prostředků projektům poskytována v pořadí dle jejich bodového ohodnocení.
  • Realizace projektů je možná nejpozději do konce roku 2022.
  • Pro náhradní projekty v prioritních osách 1, 3 a 4 byl schválen finanční rámec ve výši 5 mil. EUR a pro projekty v prioritní ose 2 ve výši 10 mil. EUR prostředků EFRR.
  • Prostředky ve formě úspor nebo vratek do programu jsou k dispozici v té prioritní ose, ve které je realizován projekt, který tyto prostředky vrací.

 

Pozastavení příjmu žádostí

Prioritní osy 1 a 2 (rizikový management a přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřené. Podávání žádostí již není možné. V obou prioritních osách jsou vyčerpány jak veškeré dostupné prostředky, tak také finanční rámec pro náhradní projekty. Ověřte prosím možnost získání dotace pro Váš projektový návrh z jiných zdrojů (národní dotační tituly v Česku / Sasku).

 

zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelle_foerdermoeglichkeiten/index.jsp

 

SNCZ2020 Zusatz RGB 150dpi