Abeceda fondů

Publikace Ministerstva pro místní rozvoj představuje evropské fondy v ČR, možnosti čerpání a jednotlivé operační programy. Současně shrnuje jednotlivé kroky v procesu žádosti o dotaci a slouží jako základní souhrn informací o programovém období 2014 - 2020.

 

PUBLIKACE K NAHLÉDNUTÍ A KE STAŽENÍ

 

abeceda fondů

 

zdroj: www. dotaceeu.cz