Máte návrh na seminář či školení?

Potřebuje Vaše organizace či lidé okolo Vás pomoci s problematikou týkající se EU? Můžeme Vám pomoci!

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje nabízí svou pomoc v rámci informovanosti území.

Pokud máte nápad na téma semináře, školení, workshop, či přednášku týkající se jakékoli problematiky kolem Evropské unie, dotačních titulů - výzev, MS2014+, činnosti řídících orgánů a podobně, pak jsme tu pro Vás, abychom Vám zajistili zdarma prostory, odborníky na dannou problematiku a kompletně pro Vás připravili školení / seminář /workshop / přednášku. 

Velmi rádi budeme nápomocni také školám a jejím studentům v rámci nejen různých přednášek, ale také zajímavých aktivit.

- e-mail: rsk@kraj-lbc.cz
- telefon: 485 226 416
- nebo se přijďte domluvit osobně k nám do kanceláře - Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, 2. patro - kancelář č. 270
 
Tato nabídka je určena pro:
- obce
- širokou veřejnost
- školy a studenty
- firmy a organizace
 
idea 1876653 1280