IROP vyhlašuje CLLD výzvu zaměřenou na dopravu

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dnes 21. 2. 2023 vyhlašuje 60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vyhlasuje-clld-vyzvu-zamerenou-na-dopravu