červen 2023
  • Sekretariát uspořádal jednání pro členy Regionální stálé konference Libereckého kraje k diskuzi nad problematikou nastavení národních dotačních titulů.
  • Dne 14. 6. se sešla Pracovní skupina Vzdělávání, zápis je k dispozici na našich webových stránkách.
  • Konalo se další pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
  • Dne 28. 6. proběhlo již 34. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, veškeré podklady jsou k dispozici ZDE.