34. jednání RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE
34. JEDNÁNÍ | 28. června 2023 | KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE – 3. PATRO – SÁL č. 326


09:30 – 10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00 ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Program jednání:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola plnění úkolů z 33. jednání RSK LK
  3. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR / Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  4. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) / Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
  5. Integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou / Mgr. Šárka Prachařová - Statutární město Liberec
  6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání / PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
  7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje /  Ing. Petr Stibor, Ing. Jana Vlková, Ing. Karolína Vičanová, DiS. - sekretariát RSK LK
  8. Pracovní skupina Cestovní ruch / Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
  9. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) / Mgr. Michael Otta - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
  10. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK / Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování

Program

Prezenční listina

Zápis z jednání

Prezentace z jednání naleznete na tomto odkazu, kde jsou k dispozici ke stažení do 31.07.2023, poté na vyžádání u sekretarátu.

Můžete nás kontaktovat.