Obce mají druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je finančně náročnou záležitostí. Bez podpory státu je realizace takového projektu pro obec téměř nemožná. Nyní dostává druhou šanci 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na podporu ale kvůli vyčerpané alokaci nedosáhli. Ministerstvo životního prostředí pro ně prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nově otevírá dvě dotační výzvy. Obcím do dvou tisíc obyvatel navíc přidává možnost dofinancovat projekt pomocí výhodné půjčky.

Dotační prostředky rozděluje SFŽP ČR ve dvou výzvách. Výzva pod číslem 6/2024 z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s celkovou alokací 2,2 miliardy korun podpoří přivaděče a rozvodné sítě pitné vody a úpravny pitné vody a jejich intenzifikaci. Výzva s číslem 7/2024 NPŽP nabízí celkem 7,8 miliard korun a je určena na výstavbu kanalizace a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

U výzvy č. 1/2024 PU jsou pro tyto obce nachystány dvě miliardy korun. Po dobu realizace projektu a čerpání půjčky je pro žadatele bezúročná, následně je úroková sazba nastavena na fixní 1% úrok. Fond si neúčtuje žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek. Celková doba splatnosti je do 10 let.

Dokumenty k novým výzvám:

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20240507_Obce-maji-druhou-sanci-ziskat-podporu-na-vystavbu-vodovodu-a-kanalizaci-MZP-rozdeluje-10-miliard-z-OPZP-malym-obcim-navic-nabidne-pujcku-na-dofinancovani