říjen 2021
  • Dne 21. října se konalo další pravidelné setkávání sekretariátů Regionálních stálých konferencí se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Proběhla schůzka s manažerkou MAS Frýdlantsko ke spolupráci na připravované studii hospodářsky a sociálně ohroženého území ORP Frýdlant.
  • Výstavu Otisky EU v Libereckém kraji hostí nově od 13. října město Hrádek nad Nisou. Zde bude až do konce listopadu.