září 2020
  • Proběhl seminář s názvem "Jak na dotace", který zúčastněným přiblížil rozdíly a možnosti čerpání dortací na krajské, národní i evropské úrovni. Informace o této akci naleznete v sekci "Semináře"
  • Sekretariát RSK LK se účastnil pravidelného setkání SRSK, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Krajský úřad Libereckého kraje navštívila Roadshow IROP, která kvůli pandemii koronaviru byla přesunuta z původního dubnového termínu. Více informací k akci na stránkách IROP.
  • 30. září se konalo v pořadí již 23. jednání RSK LK. Informace k jednání jsou dostupné v sekci "Jednání RSK".