červenec 2020

 

  • sekretariát Regionální stálé konference LK se 1. července 2020 účastnil setkání sekretariátů RSK a MMR v Pardubicích. Nosným tématem tohoto setkání byla příprava na nové programové období 2021 - 2027 a koncept nových Regionálních akčních plánů
  • započaly přípravy na plánovaný seminář ,,Jak na dotace", který se uskuteční 9. září v Turnově. Seminář bude určen jak široké laické veřejnosti, tak zaměstnancům institucí různého zaměření.