březen 2017
  • Proběhlo 10. jednání Regionální stálé konference. Zápis a materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.
  • Zástupce RSK LK se zúčastnil jednání Národní stálé konference.
  • Sekretariát RSK LK zpracoval Výroční zprávu RSK LK za rok 2016, kterou schválila RSK LK na svém 10. zasedání. Zpracování výroční zprávy probíhalo na základě zápisů z jednání Národní stálé konference, Regionální stálé konference Libereckého kraje a jejích pracovních skupin, z dotazníkového šetření, zpráv o činnosti integrovaných nástrojů, emailové komunikace a osobních zkušeností pracovníků sekretariátu RSK LK.